မ်က္ခံုးပါးလို႔ ပံုစံ မက် လို႔ စိတ္ညစ္ေနၾကတဲ႔ကိုကို မမ မ်ား

Beauty News / Embrow

ထံုေဆးမလို ေသြးထြက္ျခင္းမရွိနာက်င္ျခင္းမရွိ တဲ႔ မ်က္ခံုးဆြဲသားျခင္း နည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။သဘာဝၾကျပီးနူးညံေသာမ်က္ခံုးပိုင္ရွင္ျဖစ္ရန္…မ်က္ခံုးထိပ္အေရာင္သည္အဓိကအေရးပါပါသည္။ မ်က္ခံုးထိပ္သည္အေရာင္ေဖ်ာ႕ေနမည္ဆိုပါကသဘာဝက်ေသာမ်က္ခံုးကိုရရွိေစပါသည္။မ်က္ခံုး၏အေရာင္သည္တေျပးညီျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္လွပေသာပံုစံမရပဲမ်က္ခံုုးပံုစံကိုပ်က္ဆီးေစပါသည္။မ်က္ခံုး၏ထိပ္ပိုင္းရွိအေရာင္သည္ႏုေနရပါမည္္ေဖ်ာေန႔ရပါမည္။သို႔မွသာသဘာဝက်ေသာမ်က္ခံုးကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။မ်က္ခံုးထိပ္ရွိအေရာင္သည္ရင္႔ေနမည္ဆိုပါကသဘာဝမက်ေခတ္မမွီေသာ မ်က္ခံုုးပံုစံျဖစ္ေနပါလိမ္႔မည္။နူးညံ႔မွုမရွိသကဲ႔သိုျဖစ္ေနတတ္ပါသည္ ကံပြင့္ၿပီး လာဘ္လာဘေကာင္းေစေသာမ်က္ခံုးထိုးျခင္း၊ မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္း (အေပၚေအာက္) ႏႈတ္ခမ္းေဆးသြင္းျခင္းမ်ားကို ေသြးထြက္ျခင္း၊ေရာင္ရမ္းမႈ မရွိျခင္း၊ နာက်င္မႈမရွိ ေၾကာင္း အာမခံျခင္း၊ အသံုးျပဳေသာေဆးမ်ားမွာ သဘာ၀ေဆးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ Eye liner ဆြဲသားရင္မညီမညာနဲ့ျဖစ္ေနလို႔စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေနသူမ်ား အတြက္ တေရးႏိုးထၾကည္႔ရင္ေတာင္ လွပေသသပ္တဲ့ မ်က္လံုးတစံုကိုပိုင္ဆိုင္ခ်င္ေနျပီဆိုရင္ေတာ႔ ကၽြန္မတို႔ YaMeiShih Skin Specialist Clinic & Laser Beauty Center ကေနျပီးေတာ႔ အေတြ႕အႀကံဳရွိ...